Podziękowanie dla IZ-PIB ZD Kołuda Wielka za cenny wkład w ochronę bioróżnorodności zwierząt gospodarskich oraz prezentację stadka Gęsi Białych Kołudzkich® podczas Krajowej Wystawy Ras Rodzimych

Dyplom Czempiona w kategorii gęsi dla IZ-PIB ZD Kołuda Wielka za stadko hodowlane Gęsi Białych Kołudzkich® rodu W-33. XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013.

Dyplom  w kategorii gęsi dla IZ-PIB ZD Kołuda Wielka za stadko hodowlane Gęsi Białych Kołudzkich® rodu W-11. XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013.

Dyplom  w kategorii gęsi dla IZ-PIB ZD Kołuda Wielka za stadko hodowlane Gęsi Białych Kołudzkich® rodu W-33. XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013.

Dyplom Wiceczempiona w kategorii gęsi dla IZ-PIB ZD Kołuda Wielka za stadko hodowlane Gęsi Białych Kołudzkich® rodu W-11. XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013.