Działalność upowszechnieniowa
 

SZKOLENIA I PRAKTYKI


Bielińska H.: Zasady odchowu i tuczu gęsi owsianych – Mat.Szkol. Animex Grupa Drobiarska Sp. z. o. o. i Suwalskie Zakłady Drobiarskie 10.01.2008r. Płociczna .

 
Bielińska H.: Reprodukcja w stadach rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich® - Mat. Szkol. Animex Grupa Surowcowa Sp. z. o. o. Białystok 18.01.2008r. Wasików.

 
Bielińska H.: Gęś Biała Kołudzka® - odchów i tucz owsiany – Mat. Szkol.

DE HEUS– Sp. z. o. o. 22.02.2008 – Łęczyca.

 
 

25.11.2008r. dr inż. Halina Bielińska – Hodowla i chów gęsi Białych Kołudzkich® oraz znaczenie gospodarcze produkcji gęsi owsianych – szkolenie w IZ – PIB ZD Kołuda Wielka – uczniowie III klasy, Technikum Rolnicze w Kościelcu Kujawskim pow. Inowrocław
 

04.12.2008r. dr inż. Halina Bielińska - Zasady chowu gęsi w stadach reprodukcyjnych oraz tuczu owsianego. Szkolenie w IZ – PIB ZD Kołuda Wielka – uczniowie IV klasy Technikum Rolniczego w Kościelcu Kujawskim pow. Inowrocław
 

- Od 03.03.2009r. do 30.05.2009r. - „Chów i hodowla gęsi Białej Kołudzkiej®” – dr. inż. Halina Bielińska. Cotygodniowe praktyki w IŻ  PIB ZD Kołuda Wielka – uczniowie III klas Technikum Rolniczego w Kościelcu Kujawskim pow. Inowrocław
 

Badowski J. (2008). Stada rodzicielskie gęsi Białych Kołudzkich® - żywienie i program świetlny. Szkolenie dla kontrahentów ZWD Ryszarda Celińskiego. 08.11.2008, Dąbrowa Tarnowska, s. 1-8.

 
Badowski J. (2009). Hodowla gęsi Białych Kołudzkich. Technologia odchowu gąsiąt. Technologia utrzymania stad rodzicielskich. Szkolenie Indykpol S.A. Filia w Lublinie – Spotkanie integracyjne kontrahentów reprodukcji i tuczu gęsi. 23.01.2009, Poniatowa, s. 1-9. 

 
ARTYKUŁY:


Badowski J. (2009). Gęś Biała Kołudzka® - wartość użytkowa stad rodzicielskich. Polskie Drobiarstwo, 3/09.

Badowski J., Bielińska H. (2009). Gęś Biała Kołudzka®- historia i teraźniejszość. Woliera, 1/2009 (57): 44-48.

Badowski J. (2008). Gęś Biała Kołudzka® – oznaczanie wieku zarodków w trakcie lęgu Polskie Drobiarstwo, 3/08

Badowski J. (2009). Gęś Biała Kołudzka® - zmiany niektórych cech jaj wylęgowych i masy ciała piskląt w trakcie sezonu nieśnego. Polskie Drobiarstwo, 4/09

Bielińska H., Badowski J. (2008). White Kołuda Geese – Breeding Achievement of the National Research Institute of Animal Production. Polish Food, Winter 2007/08: 48-52. 

Badowski J. (2008). Gęś Biała Kołudzka® - przyczyny niepowodzeń w wychowie. Polskie Drobiarstwo, 4/08: 14-18.

Bielińska H., Badowski J. (2008). Zakład Doświadczalny IZ-BIB Kołuda Wielka. Kalendarz Rolników 2009: 129-132.

Badowski J. Gęś Biała Kołudzka® ­ przyczyny niepowodzeń w wychowie. Polskie

Drobiarstwo.


INSTRUKCJE:


Badowski J. (2008). Zasiedlanie wychowalni gąsiętami w wieku 48 godz. po wylęgu jako czynnik zwiększający masę ciała gęsi tuczonych. Instrukcja wdrożeniowa I-8/2008, ISBN 978-83-7607-001-8.

Badowski J. (2008). Gęś Biała Kołudzka® - odchów piskląt. Instrukcja upowszechnieniowa nr 6/2008, ISBN 978-83-7607-024-7, s. 1-28.