2004


Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2004 r.

2004


V Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Puchar ufundowany przez Krajową Radę Drobiarstwa-Izbę Gospodarczą w Warszawie za Championa w kategorii drobiu wodnego dla stada zarodowego gęsi.
Minikowo, 3-4 lipiec 2004 r. 

2004


V Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Minikowo, 3-4 lipiec 2004 r.

2004


XIX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

2004

Wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w produkcji zwierzęcej.
Dożynki Gminne Wierzejewice 2004.
Janikowo, 29 sierpnia.


2005


 

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2005 r.

2005

XX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Dyplom dla IZ ZZD w Kołudzie Wielkiej za zestaw Hodowlany Gęsi Białych Kołudzkich ® czempiona w kategorii gęsi.
Poznań październik 2005 r.

2005


XX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

2005

VI Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie. Puchar Dyrektora Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie dla championa w kategorii gęsi.
Minikowo lipiec 2005 r.

2005


VI Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Minikowo lipiec 2005 r.

2005

Dyplom dla Instytutu Zootechniki Krajowego Ośrodka badawczo-Hodowlanego Gęsi ZZD Kołuda Wielka za Championat w Kategorii Gęsi.
VI Regionalne Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierąt Hodowlanych w Minikowie.
Minikowo lipiec 2005 r.


2005

VI Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Minikowo lipiec 2005 r.


2006

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie dla Krajowego Ośrodka Bdawczo-Hodowlanego Gęsi Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej za osiągnięcia w hodowli gęsi.
Poznan 2006 r.

2006

Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowy Koordynator Ochrony Ras Rodzimych, dziękuje za wkład  w Zachowanie Zasobów Polskich Ras oraz udział w XXI Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych.  
POLAGRA - FARM
Poznań 2006 r.

2006

XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Poznań 2006 r.

2006

Dyplom dla IZ ZZD w Kołudzie Wielkiej za stadko hodowlane gęsi Białych Kołudzkich® rodu W-11.

XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Poznań 2006 r.

2006

Dyplom dla IZ ZZD w Kołudzie Wielkiej za stadko hodowlane gęsi Białych Kołudzkich® rodu W-33.

XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Poznań 2006 r.

2006

Dyplom dla IZ ZZD w Kołudzie Wielkiej za stadko hodowlane gęsi Białych Kołudzkich® rodu W-11 CZEMPIONA w kategorii gęsi.

XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Poznań 2006 r.

2006

Dyplom dla IZ ZZD w Kołudzie Wielkiej za stadko hodowlane gęsi Białych Kołudzkich® rodu W-33 WICECZEMPIONA w kategorii gęsi.

XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Poznań 2006 r.

2006

Dyplom dla IZ ZZD w Kołudzie Wielkiej za stadko towarowe gęsi Białych Kołudzkich® rodu W-31.

XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Poznań 2006 r.