W ofercie:
 
1/ Gąsięta zarodowe rodów W33 i W11 do stad rodzicielskich,


2/ Gąsięta do tuczu („gęś owsiana”).
 
Sprzedajemy również gąsięta odchowane tygodniowe i starsze. Przy zakupie piskląt udzielamy bezpłatnych porad w zakresie chowu gęsi. Szczegółowych informacji dotyczących zamówień i sprzedaży gąsiąt udziela kierownik wylęgarni; tel.: 052 3582778 lub 695 732 219. Zapraszamy do współpracy.

Oczekujemy Państwa w Instytucie Zootechniki – PIB w Kołudzie Wielkiej.

 

 
 

Informacja na temat zakupu piskląt rodzimych ras gęsi i kaczek
 

Jednodniowe pisklęta towarowe gęsi: Lubelskiej (Lu), Kieleckiej (Ki), Podkarpackiej (Pd), Garbonosej (Ga), Kartuskiej (Ka), Rypińskiej (Ry), Suwalskiej (Su), Pomorskiej (Po), Romańskiej (Ro), Słowackiej (Sł) Landes (LsD-01) i Kubańskiej (Ku) oraz jednodniowe pisklęta towarowe kaczek: kaczki pomniejszonej (K-2), Khaki Campbell x Orpington (KhO-1), Pekin angielski (LsA), Pekin duński (P-8), Pekin francuski (P-9) i Pekin krajowy (P-33) można nabyć w:
 

Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach,

62-035 Kórnik k. Poznania.

Kontakt telef. w dni robocze w godz. od 7 do 15

Tel. 061 817-02-25 lub 061 817-02-09.

 
Pisklęta są sprzedawane w okresie od kwietnia do czerwca po wcześniejszym złożeniu zamówienia i uzgodnieniu terminu odbioru piskląt.
 

3/ Tuczone gęsi owsiane,
 4/ Tuszki gęsie z podrobami,

Oferujemy tuszki z podrobami
oraz porcje rosołowo-czerninowe

 
 
5/ Usługi naukowo-badawcze, ekspertyzy

i poradnictwo w zakresie technologii

utrzymania i żywienia gęsi reprodukcyj-

nych i tuczonych oraz technologii lęgów.
 
 

6/ Szkolenia, praktyki oraz staże dla absolwentów
oraz studentów uczelni wyższych
i uczniów szkół rolniczych.