O wybitnej wartości gęsi Białych Kołudzkich® decydują:
 


1. Bardzo dobre przystosowanie do rodzimych warunków środowiska,

 

2. Doskonałe wykorzystanie pasz gospodarskich,

 

3. Bardzo dobre przyrosty masy ciała,

 
4. Wysokie wskaźniki wartości użytkowej i reprodukcyjnej,

 

5. Bardzo dobra wydajność rzeźna (umięśnienie i optymalne otłuszczenie),

 

6. Doskonałe walory smakowe mięsa i tłuszczu,

 

7. Duża przydatność kulinarna

 

8. Korzystny dla zdrowia skład kwasów tłuszczowych w mięsie i tłuszczu,

 

9. Pierze i puch o najwyższej sprężystości zarejestrowanej w światowych laboratoriach.

 
 

Wyniki użytkowości reprodukcyjnej gęsi Białych Kołudzkich®


Użytkowość mięsna gęsi tuczonych