Działalność naukowa


- realizowane tematy badawcze

1. „Zastosowanie kwasu mlekowego i probiotyków

w technologii lęgu gęsi” – kierownik tematu dr. inż. Jakub Badowski

2. „Technologiczne uwarunkowania synchronizacji

nieśności u gęsi Białych Kołudzkich ®”- kierownik tematu dr inż.

Halina Bielińska

3. „Wykorzystanie produktów ubocznych z

wytwarzania biopaliw w żywieniu młodych gęsi rzeźnych” – kierownik

tematu dr inż. Halina Bielińska.

4. „Badania nad oceną możliwości zwiększania masy

mięśni ud i podudzi u gęsi Białych Kołudzkich®” – kierownik tematu

mgr inż. Kamila Kłos


- Organizacja konferencji, szkoleń i praktyk w Centrum Konferencyjnym w zabytkowym dworku (-siedziba Dyrekcji)

- Współpraca z jednostkami badawczymi, uczelniami; szkołami rolniczymi i ODR-ami na terenie całego kraju

- Publikacje naukowe w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych,

- Instrukcje wdrożeniowe z zakresu zakończonych tematów badawczych,

- Artykuły popularno – naukowe zamieszczane w fachowych wydawnictwach,

- Udział w sympozjach i konferencjach, na których prezentowane są doniesienia naukowe z realizowanej     tematyki badawczej,

- tematyka badawcza o szerokim spektrum i ulitarnym charakterze obejmuje głównie zagadnienia   dotyczące rozrodu gęsi oraz zwiększenia efektywności chowu poprzez optymalizację warunków   środowiskowo-żywieniowych.