INSTYTUT ZOOTECHNIKI

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

KOŁUDA WIELKA


A. DYREKCJA

DYREKTOR – dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Z-ca Dyrektora – dr inż. Halina Bielińska

Główny Księgowy – mgr Aleksandra Owedyk
 


B. KRAJOWY OŚRODEK BADAWCZO-HODOWLANY GĘSI

Kierownik   -   dr inż. Halina Bielińska

Z-ca Kierownika   -   dr inż. Jakub Badowski
Kierownik Fermy Gęsi dr inż. Kamila Kłos.


Kadra inżynieryjno – techniczna

mgr inż. Maciej Osikowski

mgr inż. Rafał Sandecki

mgr inż. Piotr Biel

mgr inż. Paulina Cywińska

Roman Bandosz

Regina Krajewska

Monika Schauer

Ewa Stempowska
Izabela Grdeń

Marzena Kordylas