Nagroda Specjalna w konkursie „Najlepszy Produkt Roku 2012” dla Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka za szczególne osiągnięcia w promocji i rozwoju gospodarczym regionu. Inowrocławska Wystawa Gospodarcza, Inowrocław 20 maja 2012 r.
 

Puchar Prezesa KRD-IG w Warszawie za czempiona w kategorii gęsi zarodowe. XIII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 30.06-1.07.2012 r.

 
Dyplom dla Instytutu Zootechniki Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi ZD Kołuda Wielka za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych. XIII
Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 30.06-1.07.2012 r.

 
Hit Regionu 2012 za wyhodowanie Owsianej Gęsi Białej Kołudzkiej o znakomitych walorach jakościowych. Toruń, 19 czerwca 2012 roku.