Nagroda Prezesa KRD – IG w Warszawie za czempiona w kategorii gęsi zarodowe – Minikowo 4 – 5 lipiec 2009r. X Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.


 
List Gratulacyjny dla Pani dr inż. Haliny Bielińskiej od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z okazji X – lecia Regionalnej Kujawsko – Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.


 
Dyplom Honorowy z gratulacjami dla kadry naukowej, kierownictwa i pracowników Zakładu Doświadczalnego z okazji 60 – lecia powstania Zakładu w Kołudzie Wielkiej od Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo.

 
 


 
Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt FARMA 2009. Za prezentację stadek i osiagnięcia w hodowli drobiu.

Poznań 2009.